Kinderopvang: peuterwerk en bso

Onze school werkt samen met Montessori kinderopvang bestaande uit het peuter(ochtend)groep en buitenschoolse opvang. Samen zorgen we voor een doorgaande ontwikkelingslijn van kinderen in de leeftijd van 3 maanden tot 13 jaar.
 
Peuter(ochtend)groep
Elke doordeweekse dag bieden wij een peuterochtendgroep, voor peuters vanaf twee jaar. De peuterochtendgroep heeft een standaard ritme, wat erg belangrijk voor de kinderen is. Naast het spelend leren en het leren om eigen keuzes te maken, besteden we ook aandacht aan taal, rekenen en de wereld om de peuter heen. Peuters vinden het geweldig de "echte" dagelijkse dingen van het leven mee te doen! De plantjes water geven, de eigen boterhammen smeren of de pop in bad doen. Het materiaal wordt zo aangeboden dat uw kind hiermee zelfstandig aan de slag kan op een zelf gekozen moment.


Buitenschoolse opvang
Montessori kinderopvang verzorgt een eigen BSO, gevestigd in ons schoolgebouw. Voor en na schooltijd kunnen kinderen van 4 tot 13 jaar plezier maken in een met zorg voorbereide BSO-omgeving, waarbij naast inspanning ook ontspanning mogelijk is. Zowel binnen als buiten is er van alles te doen: hutten bouwen, een film maken, toneelstukjes opvoeren, knutselen, spelletjes doen of muziek maken. Daarnaast willen wij de bestaande omgeving verbreden door aandacht te schenken aan culturele aspecten. Zo staan er uitstapjes naar musea, de bibliotheek en andere culture gelegenheden op het programma. Wilt u weten of er plaats is of heeft u vragen? Neem contact op met ons via anke@montessorikinderopvang.nl
 
Keukentafel
Aan de keukentafel vindt uitwisseling plaats tussen ouders, medewerkers en kinderen. Ouders kunnen in een ongedwongen sfeer nog even koffie drinken voordat zij naar het werk vertrekken. Wilt u meer weten? Kijk ook op de website van Montessori kinderopvang of neem contact op met de hoofdbegeleidster voor een persoonlijk gesprek en een rondleiding.
 
E-mail:            anke@montessorikinderopvang.nl
 
Sluitingsdagen 2016
Het kinderdagverblijf en de naschoolse opvang zijn gesloten zaterdag en zondag en op de volgende dagen:Aanmelden voor kinderopvang
Wil je je kind aanmelden? Dat kan via de school. Neem contact op.

Terug naar informatie voor ouders