Korein

Je ziet ze groeien bij Korein
In het gebouw van Montessorischool Venray zit Korein Boterbloem. U kunt bij ons terecht voor dagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang (bso) voor uw kind(eren). Wij werken volgens de visie van Maria Montessori. Daarbij sluiten we naadloos aan op Montessorischool Venray. De doorgaande ontwikkellijn van uw kind staat bij ons op nummer één. Zo is de overstap naar school voor u en uw peuter zó gemaakt!
Vanuit de visie van Maria Montessori gaan we uit van de zelfstandigheid van het kind. 'Help mij het zelf te doen' staat hierbij centraal. Alles wat het kind zelf kan, mag het zelf doen. We stimuleren en motiveren de kinderen om bijvoorbeeld zelf hun boterham te smeren, hun jas aan te trekken of zelf te kiezen waarmee ze willen spelen. Het kind bepaalt daarbij zelf waarmee, met wie, waar, hoe lang en hoe vaak het met materiaal bezig wil zijn. Dit alles onder deskundige begeleiding.
In vier groepen bieden we opvang aan kinderen van 0 tot 13 jaar:
Babygroep (0 tot 2 jaar)
Kinderen die lekker in hun vel zitten, kunnen zich optimaal ontwikkelen. Dat is ook het geval bij de allerkleinsten. Daarom zorgen we voor geborgenheid, persoonlijke aandacht en warmte. En de ruimte om hen al spelend te laten ontdekken wat ze leuk vinden, op hun eigen moment en op hun eigen wijze. Zodat u uw kind zíet groeien!
Peutergroep (2 tot 4 jaar)
Peuters hebben een natuurlijke nieuwsgierigheid, ze gaan graag op ontdekking. Door hen een rijke en uitdagende leeromgeving aan te bieden, kunnen ze ontdekken wat ze leuk vinden en wat hun talent is. Ze krijgen de ruimte om zichzelf te zijn, te ontdekken, te herhalen en om het zelf te doen. Kinderen die het op eigen wijze doen, daar houden we van!
Peuterwerk (2 tot 4 jaar)
Wordt uw kind 2 jaar? En wilt u geen kinderopvang maar wel peuterspeelzaal? Uw kind kan bij Korein Boterbloem naar onze peutergroep voor 2 dagdelen per week, net als op een peuterspeelzaal. Hier kan uw peuter een paar uur spelen met andere peuters, sociale contacten opbouwen en kennismaken met de Montessori-visie. We hebben binnen Korein boterbloem ook mogelijkheden voor het VVE peuterwerk.
De kosten voor peuterwerk (peuterspeelzaal) zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie. U leest hier meer over op www.korein.nl/peuterwerk
Buitenschoolse opvang (4 tot 13 jaar)
We vinden het extra belangrijk om kinderen ook buiten school een leuke tijd te bieden. Met ruimte om te ontdekken wat ze dan precies leuk vinden en waar hun talent ligt. Zelfvertrouwen – dát is het mooiste wat we een kind kunnen geven. Door ze uit te dagen op hun eigen niveau en ze inspraak te geven. Met een luisterend oor en de ruimte om vooral eens buiten de lijntjes te kleuren. Want wij geloven dat uw kind daarvan groeit.

Wilt u uw kind inschrijven? Of een kijkje komen nemen?

""

Kijk op www.korein.nl/boterbloem of neem contact op met
locatiemanager Leonie Delsing via 06 – 29 24 70 94.